دانلود آهنگ جنایت هولناک پسر ۱۶ساله در هفتم نوروز

جنایتی هولناک به دست پسر نوجوان رخ داد و او مادر ۳۳ساله اش را به قتل رساند.به گزارش رکنا، سرهنگ ابوالقاسم باقری، رییس پلیس شهرستان کاشمر گفت: ساعت ۲۳:۳۵ روز گذشته وقوع جنایتی هولناک به فوریت های پلیسی ۱۱۰اعلام شد.وی افزود: کاراگاهان پلیس آگاهی کاشمر و ماموران کلانتری۱۲بلافاصله در محل مورد نظر که منزلی مسکونی در خیابان قایم کاشمر بود حاضر شدند. با دستورات تخصصی بازپرس ویژه قتل بررسی های اولیه آغاز و جسد غرق به خون زن ۳۳ساله “م” که با ضربات چاقو به قتل رسیده بود کشف شد.سرهنگ باقری گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی کاشمر در تحقیقات اولیه پسر نوجوان مقتول را به عنوان مظنون به قتل دستگیر کردند. این پسر ۱۶ساله که حیدر نام دارد در بازچویی های اولیه به ارتکاب اعتراف کرد.وی گفت: تحقیقات علمی کارآگاهان پلیس برای کشف راز این جنایت خونین و علت چگونگی وقوع قتل ادامه دارد.