دانلود آهنگ هلاکت 200 داعشی در عملیات ارتش عراق در تلعفر

نیروهای هوایی عراق، ضمن منهدم کردن سه مخفی گاه داعش در غرب
تلعفر، 200 تن از عناصر این گروه تروریستی را به هلاکت رساند.

العالم- واحد اطلاع رسانی جنگ در عراق، با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: براساس
اطلاعات دریافت شده از اداره کل اطلاعات و پلیس، بازهای نیروی هوایی، در
چندین حملۀ هوایی سه قرارگاه عناصر تروریست داعش را منهدم کردند.

به نوشتۀ پایگاه السومریه، در این عملیات، دستکم 150 تا 200 تن از تروریست
های داعش که از سوریه وارد منطقه البعاج در جنوب غربی تلعفر شده بودند،
کشته شدند.

تلعفر یکی از معدود مناطق باقیمانده در اشغال داعش در غرب استان نینواست و با شهر موصل مرکز این استان 70 کیلومتر فاصله دارد.

عملیات آزادسازی موصل از ماه اکتبر سال گذشته با هدف پاکسازی این شهر و
سایر مناطق استان نینوا آغاز شده است و قسمت شرقی موصل به طور کامل پاکسازی
شده است. در عملیات آزادسازی غرب موصل نیز که از 19 فوریه (اول اسفند)
آغاز شده است نیروهای عراقی بخش اعظم این منطقه را آزاد کرده اند.

به دنبال حتمی بودن شکست کامل داعش در موصل، عناصر این گروه تروریستی با
هدف حفظ “پایتخت” دولت تروریستی خودخوانده شان، از سوریه به موصل گسیل
داشته شده بودند که نیروی هوایی عراق در عملیات غافلگیر کننده ای آنها را
از پا درآورد.