دانلود آهنگ کدام کشورها درب آسانسور به ایران صادر می‌کنند؟

بر اساس آمار گمرک در 11 ماه منتهی به بهمن ماه سال جاری قریب به هزار و 102 تن درب اتوماتيک طبقات آسانسور وارد کشور شده است.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،بر اساس آمار گمرک در 11 ماه منتهی به بهمن ماه سال جاری قریب به  هزار و 102 تن درب اتوماتيک طبقات آسانسور ، به ارزش دلاری   12392038 و ارزش ریالی  379987116112  وارد کشور شده است.کشور ایتالیا با صادر کردن بیش از  59 تن درب اتوماتيک طبقات آسانسور ، به ارزش دلاری 124326  و ارزش ریالی  3811097530 و همچنین کشور اسپانیا  با صادرات بیش از  28 تن  درب اتوماتيک طبقات آسانسور با ارزش دلاری  65818  و ارزش ریالی  2018217330  جزو کشورهایی هستند که این محصول را به ایران صادر می کنند.ماهکشورطرف معاملهوزن(ک.گ)ارزش ریالیارزش دلاری1چين100315ايتاليا3197584103525282778072879093810290172امارات متحده عربي6742ترکيه192000250193836082457323449100076933ترکيه500جمهوري كره1922010537362003414041769538220578065چين53295امارات متحده عربي237695563905000180003633774424051088496اسپانيا12883امارات متحده عربي1244502208157600713376246394039578654